Verloskunde

 19,50

 • Anatomische en fysiologische veranderingen in de zwangerschap
  • Anatomie en fysiologie van de voortlanting
  • Aanpassingen in het moederlijk organisme
 • Eerste controle
  • Anamnese
  • Fysisch-diagnostisch en labora­toriumonderzoek
  • Risicoselectie
 • Vervolgcontroles
  • Periodiek onderzoek tijdens de zwangerschap
  • Informatie en adviezen aan de aanstaande ouders
 • Begeleiding van de baring
  • Ontsluitingsperiode
  • Uitdrijvingsperiode
  • Nageboortetijdperk en post­placentaire periode
  • Neonataal onderzoek
  • Bijzondere vaardigheden tijdens de baring
  • Baring bij stuitligging
 • Begeleiding van het kraambed
  • Kraambedperiode en nacontrole
 • Addendum
  • Beroepen in de verloskundige zorgverlening
  • Verloskundige hulpverlener en plaats van bevalling
  • Praktijkorganisatie
Verloskunde

 19,50