Probleemgeoriënteerd denken in de interne geneeskunde

 51,75

Patiënten presenteren zich doorgaans met aspecifieke klachten die zich bij verschillende ziekten kunnen voordoen.

Probleemgeoriënteerd denken in de interne geneeskunde

 51,75