Probleemgeoriënteerd denken in de gynaecologie, obstetrie en voortplantingsgeneeskunde

 57,50

Het stellen van een diagnose volgt een patroon dat precies het tegendeel is van de medische opleiding.

Probleemgeoriënteerd denken in de gynaecologie, obstetrie en voortplantingsgeneeskunde

 57,50