Leerboek gezondheidsrecht

 51,95

Dit boek geeft artsen en geneeskundestudenten duidelijkheid over juridische vraagstukken in de dagelijkse praktijk. Hoe is de relatie tussen arts en patiënt geregeld? Waarop komt het juridisch aan bij gedwongen opneming, levensbeëindiging of vermoedens van kindermishandeling? Deze en andere onderwerpen worden uitgebreid behandeld. Leerboek gezondheidsrecht is een helder en levendig boek, dankzij de beschrijving van concrete voorbeelden.
Het boek gaat onder meer in op de soorten wetgeving binnen de gezondheidszorg, de relatie arts-patiënt, de opneming en behandeling van psychiatrische patiënten en onbekwamen, vraagstukken rond het begin en het einde van het leven, orgaantransplantatie, bloedtransfusie en medische aansprakelijkheid. Verder behandelt het de belangen van derden, de wettelijke regeling van de beroepsuitoefening, de invloed van het Europese recht op de Nederlandse gezondheidszorg en de verhouding van het gezondheidsrecht tot de biomedische ethiek.
Deze vierde druk bevat een nieuw hoofdstuk over geneesmiddelenrecht. Ook is er aandacht voor nieuwe thema’s, zoals de elektronische uitwisseling van medische gegevens. Het spreekt voor zich dat de nieuwe druk gebaseerd is op de actuele stand van de wetgeving en rechtspraak.
Leerboek gezondheidsrecht is bij uitstek geschikt voor geneeskundestudenten, omdat zij het kunnen gebruiken voor het verplichte studieonderdeel Gezondheidsrecht. Daarnaast is het als naslagwerk interessant voor artsen en voor iedereen die beroepshalve bij de gezondheidszorg is betrokken.
Leerboek gezondheidsrecht

 51,95