Fysische diagnostiek

 99,95

Lichamelijk onderzoek vormt, samen met de anamnese, nog steeds de basis van de diagnostiek. De interpretatie van de verkregen gegevens bepaalt of en welk aanvullend onderzoek zinvol is. Dit boek biedt studenten, docenten en praktiserend artsen een standaard voor het lichamelijk onderzoek.
Fysische diagnostiek geeft het lichamelijk onderzoek op systematische wijze weer. De relevante anatomie en fysiologie wordt beschreven als basis voor het goed kunnen verrichten van het lichamelijk onderzoek. Daarnaast biedt het boek inzicht in normale en afwijkende bevindingen en wat de klinische betekenis daarvan is. Behalve de systematische beschrijving van het onderzoek bij volwassenen zijn er ook hoofdstukken over het lichamelijk onderzoek bij specifieke groepen zoals zwangere vrouwen, pasgeborenen, kinderen en geriatrische patiënten.
Van alle beschreven handelingen zijn video-opnamen gemaakt. Daarbij gaat het in totaal om meer dan 160 fragmenten. Deze zijn te raadplegen in de online leeromgeving StudySuite, waar ook audiofragmenten en de inhoud van dit boek te vinden zijn. Op StudySuite kan de lezer gemakkelijk schakelen tussen de video’s en de inhoud.
In deze nieuwe druk is een andere indeling gemaakt en zijn er hoofdstukken over het mentale status onderzoek (MSO), het algemeen internistisch onderzoek bij volwassenen en een aantal algemene hoofdstukken met achtergrondinformatie over de communicatie en hygiëne tijdens het lichamelijk onderzoek toegevoegd. De teksten zijn waar nodig geactualiseerd en aangevuld. Bovendien zijn er veel nieuwe afbeeldingen toegevoegd. Elk hoofdstuk is voorzien van een checklist waarin de inhoud van het lichamelijk onderzoek schematisch wordt weergegeven.
Fysische diagnostiek is primair bedoeld voor studenten geneeskunde, verpleegkundig specialisten en paramedische beroepen om op een systematische manier het lichamelijk onderzoek aan te leren. Daarnaast is het boek van belang voor artsen en medewerkers in paramedische beroepen die meer willen weten over de juiste uitvoering van lichamelijk onderzoek en de klinische betekenis van gevonden afwijkingen.
Dit boek is tot stand gekomen door samenwerking vanuit alle acht Nederlandse UMC’s en faculteiten, met input van Belgische collega’s. Er is ook een Engelse vertaling van dit boek inclusief de video’s beschikbaar.
Fysische diagnostiek

 99,95